AZ EN RU
+994 12 431-79-51 [email protected]

EQAC haqqında

Son illərin sosial-iqtisadi siyasəti nəticəsində Azərbaycanda diqqətəlayiq bir irəliləyiş əldə edildi və insanların sosial vəziyyəti xeyli inkişaf etdi. Davam edən islahatlar və böyük infrastruktur layihələri dayanıqlı inkişaf üçün zəmin yaratdı. Yüksək ixtisaslı insan potensialının inkişaf etdirilməsi, milli təhsil sisteminin əsas hədəfidir, çünki tələb olunan beynəlxalq rəqabətə uğurla inteqrasiya etmək üçün hökumətin prioritetidir. Bu səbəbdən, təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsi və beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün ölkənin yeni təhsil islahatları və strategiyaları tətbiq etməsi lazımdır. Mükəmməl performansa olan ehtiyac, HEI -ləri Keyfiyyət İdarəçiliyi və İş Mükəmməlliyi Modellərini inkişaf etdirməyə məcbur edir.

Təhsilin keyfiyyətini artırmaq üçün təhsilin idarə olunmasını yenidən təşkil etmək, sektorda insan resurslarını inkişaf etdirmək və müəllim peşəsinin nüfuzunu artırmaq vacibdir.

2012 -ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi “Azərbaycan - 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında açıq şəkildə göstərilən Azərbaycan Respublikasının prioritetləri bunlardır. 2013 -cü il Təhsilin İnkişafına dair Dövlət Strategiyası və Fəaliyyət Planı, DİM -in 4 -cü Məqsədində əks olunan vəzifələri milli siyasət səviyyəsinə çevirir.

 

Azərbaycan ali məktəbləri dövlət və özəl olmaq quruluşu baxımından çox heterojendir. Keyfiyyət təminatı ilə əlaqədar strategiya hazırlamağa ehtiyac hər iki universitet üçün ümumi problemlərdən biridir. Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində ənənəvi keyfiyyət təminatı sisteminin 2 əsas istiqaməti vardır: tələbələrin institusional səviyyədə biliklərinə nəzarət və Təhsil Nazirliyindən və ya akademik aspektlərə əsaslanaraq digər müvafiq qurumlardan nəzarət.

 

Universitetlərin əksəriyyətində idarəetmə və proseslərə təsirli nəzarət baxımından Daxili Keyfiyyət Zəmanət Sistemi yoxdur. Bəzi universitetlərdə Keyfiyyət Zəmanət Mərkəzləri var, lakin onlar işləmir və ya funksiyalar ümumi standartlara uyğun deyil.

 

Hər şeydən əvvəl, cəlb olunan işçilərin hazırlığının olmaması, KT mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olması və KT strukturları ilə cəlb olunan akademik heyət arasında əlaqənin aşağı olmasıdır. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin universitetlərin Keyfiyyət Zəmanət Sistemini beynəlxalq səviyyəyə qaldırmaq üçün bir neçə cəhdləri olsa da, universitetlər bu təcrübənin əhəmiyyətini qəbul etməmişlər. Bu sahədə, xüsusən də Azərbaycanın bölgələrində geriliyi nəzərə alaraq, vəziyyətin yaxşılaşmasına töhfə vermək üçün bu layihə BBU tərəfindən planlaşdırılır.

Bütün bu məsələləri nəzərə alaraq, layihənin ümumi məqsədi Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyətini artırmaq və AB -nin inkişafı ilə könüllü birliyi təşviq etmək, keyfiyyətin yaxşılaşdırılması və qiymətləndirilməsi üçün prinsiplər, prioritetlər, təlimatlar və prosedurlar modelini hazırlamaqdır.

Təklif olunan layihə, 11 Azərbaycan Universitetində Aİ standartlarına uyğun olaraq Daxili Keyfiyyət Təminatının tətbiqi və saxlanılması ilə məşğul olan Azərbaycanda ilk genişmiqyaslı layihədir. Bu layihə, Universitetlərin Keyfiyyət Zəmanət Sisteminə əvvəlki cəhdlərlə müqayisədə tamamilə fərqli və strateji bir yanaşma təklif edir. Layihə universitetlərin idarəetmə strukturunu da gücləndirəcək.

 

Bütün bu məsələləri nəzərə alaraq, layihənin ümumi məqsədi Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyətini artırmaq və AB -nin inkişafı ilə könüllü birliyi təşviq etmək, keyfiyyətin yaxşılaşdırılması və qiymətləndirilməsi üçün prinsiplər, prioritetlər, təlimatlar və prosedurlar modelini hazırlamaqdır.

 

Layihənin xüsusi məqsədləri bunlardır:

 

  • Mövcud KT təcrübələrini müqayisəli təhlil etmək
  • Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində keyfiyyət təminatı mexanizmləri üçün çərçivə hazırlamaq.
  • Müasir keyfiyyət təminat vasitələri və siyasəti haqqında məlumatlılığı artırmaq
  • ISO 9001 - Ümumi Keyfiyyət təminat Sistemini inkişaf etdirmək və qurmaq.
  • Onlayn platforma və istifadəçi xidməti nizamnaməsi yaratmaq
  • Keyfiyyət Təminat Mədəniyyətini artırmaq
  • Keyfiyyət təminatı ilə əlaqədar inzibati və akademik kadrlar hazırlamaq
  • Tərəfdaş HEI -lər üçün KT -nın daxili idarəçiliyi üçün Prinsiplər, Prioritetlər, Təlimat və Prosedurlar Modelinin hazırlanması

Bu məqsədlərə çatmaq üçün sistematik fəaliyyətlər və tətbiq strategiyası hazırlanmışdır. Layihənin uğuru üçün AB standartlarına uyğunluq güclü və dəqiq ifadə olunan bir keyfiyyət təminatı planına ehtiyac duyur.

Azərbaycanda HEI -lərdə Keyfiyyət Zəmanət Mərkəzlərinin yaradılması və təkmilləşdirilməsinin daha geniş məqsədlərini güdən layihə, universitetlərin Avropa təhsil standartlarına, ESG -yə məruz qalmasını artıraraq bilik və təcrübə mübadiləsini dəstəkləyəcək. bir tərəfdən keyfiyyətin təmin edilməsi, digər tərəfdən daha böyük cəmiyyətdə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə universitetlərdə idarəetmə keyfiyyətinin yüksəldilməsi.