AZ EN RU
+994 12 431-79-51 [email protected]

Azərbaycan Universitetlərində Keyfiyyət Təminatının təhlili və qiymətləndirilməsi

Azərbaycan Universitetlərində Keyfiyyət Təminatının təhlili və qiymətləndirilməsi

Azərbaycan Universitetlərində Keyfiyyət Təminatının təhlili və qiymətləndirilməsi

            Layihə fəaliyyətinin  başlanğıcı kimi,  tərəfdaş universitetlərdə Keyfiyyət Təminatının cari vəziyyətini aydınlaşdırmaqla bağlı Azərbaycan tərəfdaş universitetlərinin idarəedici və akademik heyəti arasında sorğu aparılacaq. Həmçinin, universitetlərin maraqlı tərəfləri və müştərilər kimi tələbələrin məmnuniyyəti və gözləntilərini təhlil etmək üçün xüsusi sorğu hazılanacaq. Soğular  aşağıdakı sahələri əhatə edəcəkdir:

  • Keyfiyyət təminatı
  • Keyfiyyəti  artırma
  • Keyfiyyət mədəniyyəti
  • İnsan Resursunun idarə edilməsi/ tanınması
  • Komanda işi ( işçinin iştirakı)
  • Rəhbərliyin öhdəliyi və liderlik
  • Tələbə yönümlü/ Tələbə iştirakı
  • Heyətin inkişafı
  • Müqayisəli qiymətləndirmə
  • Gözləntilər

 

Hər bir tərəfdaş universitetdən sorğularda  30  inzibati və akademik heyət, 30 tələbə (təsadüfən seçilərək)  iştirak edəcəkdir. Universitetlərin idarəetmə sistemi haqqında razılıq və narazılıqları müəyyənləşdirmək üçün   həmçinin universitetlərdən  30 məzuna xüsusi hazırlanmış sorğu  göndəriləcəkdir.

Tədqiqatın sağlam və etibarlı statistik təhlilini tələb edən məqsədlərini nəzərə alaraq məlumatların təhlili üçün SPSS proqramı tətbiq edilmişdir. Daha sonra sorğuların nəticələrinə əsasən, bütün Universitetlərdən seminardan əvvəl  cari vəziyyətlə bağlı öz hesabatlarını hazılamaq tələb olunacaqdır.

İştirak edən universitetləri təmsil edən bütün  layihə heyəti üçün tərəfdaş universitetlərin Keyfiyyətin İdarəetmə Sistemi mexanizminin nəzərdən keçirilməsi barəsində  seminar təşkil olunacaqdır.

Bu iki günlük Seminar açılış mərasimindən əvvəl təşkil olunacaq və  nəticələr Avropa Birliyi tərəfdaşlarına təqdim olunacaqdır.

Seminar ərzində hər bir tərəfdaş universitet  cari Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi üzrə SWOT analizini  təqdim edəcək və   Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin fəaliyyət mexanizminin əsas çatışmazlıqlarını müəyyənləşdirəcəkdir. Keyfiyyətin İdarəedilməsi Sisteminin  yerinə yetirilməsi  baxımından    ehtiyac və boşluqlar haqqında geniş təhlildən  sonra  seminar  ərzində müzakirə edilmiş problemlər və həll yollarının aydın şəkildə təsviri ilə ehtiyacların qiymətləndirilməsi və sorğu nəticələrini statistik şəkildə təhlil edən ümumi hesabat  yazılacaqdır . Bu hesabat bütün layihə ərzində  tərəfdaşlara  yol göstərəcəkdir.

Ehtiyac və boşluqları nəzərə alaraq  gələcək təlim və fəaliyyətləri diqqətlə hazırlamaq  məqsədilə  bu seminar və  hesabat Avropa Birliyi tərəfdaş universitetlərinə  Azərbaycanda Keyfiyyət Təminatı baxımından şərtlər və Azərbaycan tərəfdaşları haqqında məlumatlı olmaq üçün  imkan yaradacaqdır.